Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Voor spoedgevallen kunt u de praktijk van 8.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereiken via het keuzemenu, toets 1.   U kunt ook rechtstreeks bellen met telefoonnummer 0546-822665.

Wilt u indien er geen sprake is van een spoedgeval geen gebruik maken van deze lijn om deze niet onnodig bezet te houden en zodoende de lijn niet beschikbaar is voor urgente situaties.